Menu

KansasCityCIO: Wichita Inside Textron Strategy Discussion

Thursday, September 14
4:00 pm - 7:00 pm
Textron Aviation

Achieve your full leadership potential through KansasCityCIO.